prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska
kod szkolenia: 15dp0001
Temat: " Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów "
Liczba godzin: 18
Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Opolska 22
Termin:  17-18 październik 2015
Program szkolenia:
  1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
  2. Mity na temat dyslalii.
  3. Fonem a głoska.
  4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
  5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechniczne czynności prymarnych.
  6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonetyczno-fonologiczny języka polskiego.
  7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.

           - Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
           - Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.

       8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
       9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.

           - Procedura a metoda i strategia.
           - Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
           - Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
           - Analityczna i syntetyczna metoda wywoływania głosek.

       10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
       11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.

             - Konstruowanie przedpola artykulacji.
             - Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
             - Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
             - Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
             - Aktywizacja głoski w większej strukturze.
             - Polaryzacja głoski.
             - Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Cena: 490,00 zł