prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, mgr Barbara Sambor
kod szkolenia: 14dpwbs0001
Temat: "Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń"
Liczba godzin: 16
Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Garbarska 1
Termin: 8-9 listopad 2014
Program szkolenia:

I. Teoretyczne podstawy  badania i opisu zaburzeń realizacji fonemów.

 1. Mity na temat dyslalii.
 2. Fonem a głoska.
 3. Typologie dyslalii i ich ocena.
 4. Podstawy logopedycznej diagnozy zaburzeń realizacji fonemów.
  • Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
  • Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 5. Ćwiczenia praktyczne: badanie i opis zaburzeń realizacji fonemów

II. Biologiczne podstawy  tworzenia dźwięków mowy i ich badanie.

 1. Budowa i fizjologia narządów mowy.
 2. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 3. Percepcja dźwięków mowy, diagnoza słuchu fonetycznego i fonemowego.
 4. Ćwiczenia praktyczne: diagnoza strukturalno-funkcjonalna:
 •   wędzidełka języka
 •   podniebienia
 •   zgryzu
 •   stawu skroniowo-żuchwowego
 •   czynności prymarnych.
III.   Postępowanie logopedyczne w przypadku wybranych form dyslalii.
 1. Strategiczna metoda usprawniania fonemów
 • Konstruowanie przedpola artykulacji.
 • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
 • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
 • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
 • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
 • Polaryzacja głoski.
 • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej
      2.      Ćwiczenia praktyczne: terapia logopedyczna w przypadku wybranych form dyslalii:
 • ankyloglosyjnej
 • rozszczepowej
 • zgryzowej
 • funkcjonalnej (w aspekcie oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka i połykaniem)
 • związanej z mówieniem na tzw. szczękościsku
 • związanej z zaburzeniami  słuchu fonetycznego i fonemowego.
Cena: 450,00 zł