prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska, logopeda
mgr Barbara Sambor, aktorka, neurologopeda, logopeda medialny
kod szkolenia: 17dpwbs001/2
Temat: " Dyslalia. Diagnoza i terapia wybranych form zaburzeń /nie tylko o rotacyzmie i sygmatyzmie/ "
Liczba godzin dydaktycznych: 40 (dwa moduły po 20h)
Miejsce szkolenia: Katowice, ul. Opolska 22
Termin:  I moduł 28-29.10.2017 r.; II moduł 20-21.01.2018 r.
Rejestracja: prosimy o dokonywanie rejestracji przez stronę cs-atena.edu.pl wysyłając e-mail z danymi uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) na adres: sekretariat@cs-atena.edu.pl lub sekretariat@cse-atena.edu.pl
Kontakt telefoniczny: 501 298 228
Opłata: łączna cena 2 modułów wynosi 1180,00 zł, przy czym nie ma możliwości wzięcia udziału tylko w jednej części warsztatów (w jednym module). Możliwość opłaty: I wariant: opłata całości, czyli 1180,00 zł. II wariant: cena I modułu 590.00 zł + 150.00 zł zaliczki za udział w II module, przy czym dopłata reszty, czyli 440,00 zł do 14 dni przed kolejną częścią warsztatów.

Program szkolenia:

MODUŁ I: DIAGNOZA
I. Teoretyczne podstawy badania i opisu zaburzeń realizacji fonemów.
 • Mity na temat dyslalii.
 • Fonem a głoska.
 • Typologie dyslalii i ich ocena.
 • Podstawy logopedycznej diagnozy zaburzeń realizacji fonemów.
  • - Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?
  • - Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
 • Ćwiczenia praktyczne: badanie i opis zaburzeń realizacji fonemów.
 • II. Biologiczne podstawy tworzenia dźwięków mowy i ich badanie.
  • Budowa i fizjologia narządów mowy.
  • Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
  • Percepcja dźwięków mowy, diagnoza słuchu fonetycznego i fonemowego.
  • Ćwiczenia praktyczne: diagnoza strukturalno-funkcjonalna:
   • warg
   • wędzidełka języka
   • podniebienia twardego
   • podniebienia miękkiego
   • zgryzu
   • stawu skroniowo-żuchwowego
   • mięśni żucia
   • struktur nadgnykowych
   • jamy gardłowo-nosowej
   • czynności prymarnych.
  MODUŁ II: TERAPIA
  III. Terapia logopedyczna w przypadku wybranych form dyslalii.
  • Strategiczna metoda usprawniania fonemów
   • Konstruowanie przedpola artykulacji.
   • Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej.
   • Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
   • Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski.
   • Aktywizacja głoski w większej strukturze.
   • Polaryzacja głoski.
   • Wprowadzanie głoski do mowy potocznej
  • Ćwiczenia praktyczne: terapia logopedyczna w przypadku następujących form dyslalii:
   • ankyloglosyjnej
   • rozszczepowej
   • zgryzowej
   • funkcjonalnej (w aspekcie oddychania wraz z pozycją spoczynkową języka i połykaniem, w aspekcie obniżonego napięcia mięśniowego)
   • związanej z mówieniem z tzw. szczękościskiem
   • związanej z zaburzeniami słuchu fonetycznego i fonemowego. Zaprezentowane zostaną sposoby terapii różnego rodzaju sygmatyzmów, rotacyzmów i innych zaburzeń realizacji fonemów.

  • Analiza przypadków. Uczestnicy warsztatów mogą przedstawić swoje przypadki osób z dyslalią, a prowadzący omówią sposób terapii.
  Metody: wykład, ćwiczenia praktyczne, film, prezentacje multimedialne.
  Uwaga: Uczestnicy warsztatów powinni przynieść lusterka.